Make your own free website on Tripod.com

HSRIPlogo.jpg (8668 bytes)

logo SRIP PENGERTIAN LOGO
  1. Nukleus yang berputar mengelilingi akronim SRIP melambangkan perkembangan ilmu yang dinamik seiring dengan perkembangan teknologi pintar yang bergerak pantas. SRIP memanfaatkan dinamisme ilmu dan teknologi pendidikan terkini di dalam menjayakan visi dan misinya.

  2. Kitab yang terbuka melambangkan paksi kepada sumber dan aplikasi ilmu yang dimiliki oleh produk SRIP. Produk SRIP merupakan al-rijal yang disebut di dalam al-Quran, surah an-Nuur ayat 37 :

"Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati ALlah dan mendirikan solat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari di mana di hari itu hati dan penglihatan manusia menjadi goncang"

  1. Bulan sabit dengan jutaan tompokan hijau melambangkan kesyumulan Islam yang menjadi tonggak dan puncak perjuangan SRIP.

  2. Warna ungu merupakan lambang kemantapan ilmu bersepadu yang dicerna oleh SRIP dan manfaatnya memberikan sumbangan kepada tamadun sejagat yang disimbolkan oleh bentuk bulat yang menjadi latarbelakang logo SRIP.

  3. Warna hijau dan putih menjadi lambang ketulusan dan ukhuwwah Islamiah yang menjadi identiti dan jatidiri warga SRIP.

Konsep Oleh

Ahli Lembaga Pengarah IASB
Roslan bin Zainal

Evolusi Grafik Oleh

Khirul Aida bin Aidarus
Raja Abdul Aziz Raja Ailan

Khat Oleh

Ustaz Mashhudi bin Bunyani